Това ниво обобщава придобитите умения в техниката на движения от първото и второто ниво: basic, и intermediate. В ниво progression се предлагат упражнения, основаващи се на вертикално и хоризонтално разтягане, включително и по спирала. Усвояването на лексиката и последователността в ниво progression дава възможност да се изведе техниката на изпълнение на движението от тялото на съвсем ново ниво. Концепция на ниво progression позволява да се получи огромен потенциал в работата с движенията, свободата да създавате неограничен брой варианти във формат групови програми и персонален тренинг, съхранявайки принципите и философията на Метода PortDeBras.

TOP