PortDeBrasTM Instructor

Можете да закупите лиценз за използване на видео материалите на portdebras след участие в семинарите: Club System, Introduction, Ball, Band, Par Terre. Сертифицирани курсове: Basic, Intermediate, Progression, Exercise.

След получаване на лиценз за абониране на видео материали за portdebras, инструкторът трябва да премине обучение в сертифициран курс PortDeBrasTM Basic в продължение на две години. Инструкторът може да провежда portdebras само във фитнес клубове и студия, без право на образователна или комерсиална презентация.

PortDeBrasTM Trainer

За да получите този статус е необходимо да преминете обучение в сертификационните курсове Basic, треньорски курс за официални преподаватели на метода portdebras. Треньорите от тази категория могат официално да водят семинари: Club System, майсторски класове. Семинарите Ball, Band, Par Terre след преминаване на дадените курсове.

PortDeBrasTM Master Trainer

За да получите официалния статус на тази категория, трябва да преминете обучение в сертифицирани курсове: Basic, Intermediate, Progression. Треньорски курсове по тези нива. Треньорите от тази категория могат официално да преподават семинари: Club System, Introduction. Майсторски класове. Семинарите Ball, Band, Par Terre след преминаване на дадените курсове.

PortDeBrasTM Elite Trainer 

За да получите официалния статус на PortDeBrasTM Elite Trainer, е необходимо да преминете сертификационни треньорски курсове на нива: Basic, Intermediate, Progression, Exercise. Треньорите в тази категория имат статус и могат да преподават семинари: Club System, Introduction. Майсторски класове и сертификационен курс Basic. Семинарте Ball, Band, Par Terre, Bar, след преминаване на треньорските курсове на тези нива. 

PortDeBrasTM Expert 

Този статус ви позволява да преподавате сертифицирани курсове, семинари, майсторски класове за всички нива на portdebras: Basic, Intermediate, Progression, Exercise, Ball, Band, Par Terre, Bar. Включително да провеждате треньорски курсове за треньори.

Правила за преминаване от категория към категория. Потвърждение на статуса.

 1. След като сте получили статуса PortDeBrasTMTrainer – можете да провеждате семинари и майсторски класове според статуса. Веднъж годишно, най-малко, посещавате треньорски курс, или тренинг portdebras, който провежда треньор с по-висок клас от вашият. Ако треньорът провежда само майсторски клас и персонални тренировки portdebras в клуб или студио, е необходимо един път в годината да посетите треньорски курс или семинар portdebras, с треньор с по-висок статус.
 2. Статуса PortDeBrasTM Master Trainer може да получите след преминаване на три нива: Basic, Intermediate, Progression. Основно, Междинно, Прогресия. Необходимо е да потвърдите този статус веднъж годишно, като преминете треньорски курс, провеждане на семинари: Introduction, Club System. Треньорите по portdebras могат да провеждат семинарът Club System само след придобиване на лиценз PortDeBrasTM Club System. Семинарите Par Terre, Ball, Band – само след преминаване на треньорски курс по това направление или преминаване на този курс с треньор с по-висок статус.
 3. Статусът PortDeBrasTM Elite Trainer може да се получи само след преминаване през всички нива: Basic, Intermediate, Progression, Exercise, Parterre, Ball, Band. Треньорът от тази категория трябва да бъде готов да провежда семинари по всички направления на portdebras, включително нивата на Basic, Intermediate. Трябва най-малко веднъж годишно да посещава треньорски курс или тренинг с треньор с по-висок статус.
 4. Статутът PortDeBrasTM Expert (ниво 5), може да се получи след преминаване през всички нива и направления на Portdebras, готовност на треньора да провежда семинари и курсове по всички направления и на всички нива. Този статус ви позволява да провеждате треньорски курсове и да обучавате треньори по portdebras.
 5. Статусът PortDeBrasTM Expert (ниво 4) ви позволява да провеждате треньорски курсове да обучавате майстори треньори по portdebras.
 6. Статусът PortDeBrasTM Expert (ниво 3) ви позволява да провеждате треньорски курсове и да обучавате елитни треньори по portdebras.
 7. Статусът PortDeBrasTM Expert (ниво 2) ви позволява да провеждате треньорски курсове и да присъдите статуса portdebras експерт.
 8. Статус PortDeBrasTM Expert (ниво 1) ви позволява да провеждате треньорски курсове и да превеждате треньорите portdebras експерт от категория в категория.

Всички Треньори по portdebras трябва да препратят данните на клиентите, преминали сертификационни курсове  в централния офис.

Ред за преминаване на курсове за Треньори по PortDeBrasTM:

 1. PortDeBrasTMBasic ( сертификационен курс, начално ниво, трябва да се премине от всички треньори и инструктори).
 2. PortDeBrasTM Intermediate ( сертификационен курс, средно ниво).
 3. PortDeBrasTM Progression ( сертификационен курс, средно сложно ниво).
 4. PortDeBrasTM Exercise ( сертификационен курс, сложно ниво).
 5. PortDeBrasTM Parterre ( сертификационен курс на постелка).
 6. PortDeBrasTM Ball (сертификационен курс с големи топки).
 7. PortDeBrasTMBand  (сертифициран курс с еластични ленти).
 8. PortDeBrasTMBar  (сертифициран курс с адаптирани хореографски упражнения).
 9. PortDeBrasTMTrainer Course (официален курс за преподаватели и презентъри на Cеминары PortDeBrasTM.
 10. PortDeBrasTMClub System ( презентационен семинар).
 11. PortDeBrasTMIntroduction ( въвеждащ семинар).
TOP