Уникална система за упражнения на пода. Предлага се за изпълнение на функционални упражнения в определена последователност, включително упражнения за баланс. Прилага се като възстановително и рехабилитационно занятие или тренировка, включително и за гърба. Развива подвижността на ставите, силата и гъвкавостта на мускулите.

TOP