Базовият курс дава представа за принципите, уникалната техника, която формира метода  PortDeBras. Метод, основаващ се на функционално и динамично разтягане, с комбинирана работа на ръцете. Метод, който има своя собствена философия, която позволява използването на движението като терапия. Практическа система от упражнения, които променят съзнанието. Метод, който ви позволява да усетите психологията на човека, като същевременно запазвате своята индивидуалност.

TOP