Като междинно ниво, внимателно и насочено ще ви доведе до напълно оригинална философия на движението, което ви позволява да заредите тялото с технически умения и способност за хармонично движение. Развивайки подвижността на отделните части на тялото, ставите, гръбначния стълб, вие ще получите определено натоварване на всички мускулни групи, оставайки в състояние на физиологичен комфорт,  душевен възторг  и равновесие.

TOP