PortDeBrasтм Club System

PortDeBras тм e система от упражнения, основани на функционално и динамично разтягане,  с комбинирана работа на ръцете. Прилага се като възстановително и рехабилитационно занятие или тренировка, включително и за гърба. Развива уменията и техниката на движение. Способства за хармоничното и пълно използване на възможността на тялото да се движи.

PortDeBras тмClub System

Системен вариант на тренировки за фитнес клубове, студия, с актуализация на  последващите издания на всеки три месеца.

Форматът на урока е подготвен с различни нива на тренировка и не изисква специални умения и специално образование. Продължителността на практическата част на урока е до 55 минути, в зависимост от нивото на тренировките, състои се от части и упражнения, на базата на интегрирани методи за разтягане, концепцията за естественото движение и баланс, построени в определен ред и последователност, с използване на упражнения за поза, гъвкавост, функционална тренировка, включително с еластични ленти, фитбол, уникална система от упражнения на пода. Тази програма е предназначена както за треньори на образователната система  Port de bras , така и за спортуващи.

TOP